Ροή Ειδήσεων ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

10/04/2015 :: ΕΚΚΛΗΣΙΑ :: ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

ΠΡΩΙΝΟΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

10/04/2015 :: ΕΚΚΛΗΣΙΑ :: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ

10/04/2015 :: ΕΚΚΛΗΣΙΑ :: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ